Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη για την κάκιστη προβολή των προγραμμάτων. Αν ρίξετε μια ματιά στην επίσημη ανακοίνωση θα διαπιστώσετε πως χρειάστηκε αρκετή ώρα για να τη συμμαζέψουμε, όσο τη συμμαζέψαμε… 

Vodafone – Ανακοίνωση

Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι:

Από 21/02/2019, αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω εμπορικά και μη εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων ως εξής:

  • Κατά €1,79 στα: VF500+ Επιπροσθ.Μέλος,VF500+A επιπρ.μέλος,VF500+SMS50 επ.μέλος, VF500 & SMS50 Επ.μελ.Ενδοοικ., VF500 ενδοοικ. Επιπρ. Μέλους, VF1+/2+, VF 10/10+, VF60+/120+ Child/180+ Child/240+ Child/600+Child,VF60+ child/60+Parent, VF150 επιπρ.Μέλους Ενδοοικογ., VF300 επιπρ.μέλους Ενδοοικογ.,Vodafone 100, VF120+/120 Parent,Vodafone προς όλους 200, Vodafone προς όλους 200 (διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone Φίλοι, Vodafone Βασικό, Vodafone Ελεύθερα 15old/20old/25old/15/20/25/30, iPhone basic, Vodafone Ευέλικτο 20/25,VF120+SMS50, Vodafone University, Vodafone Οικονομικό 20/25/30, Vodafone Family RED 1(2o μέλος/extra μέλος), Vodafone Family RED2 (2o μέλος/extra μέλος), Vodafone Family RED 3 (2o μέλος/ extra μέλος).
  • Κατά €2 στα: Vodafone Home telephony basic 1/2/3, Προπληρωμένος χρόνος 500/500+VF200/150 Ελλάδα & Αλβανία/500+/500+60, Vodafone Home telephony για το εξοχικό, Vodafone για το Σπίτι 1.500 Σταθερά, Σταθερά 330 Ελλάδα & Εξωτερικό.
  • Κατά €2,24 στα: Vodafone 150 Κύρια Σύνδεση, VF180+Parent VF240+ SMS 50,VF240/240+Parent, Vodafone Ευέλικτο 30/35,VF150+SMS 50 Κύρια Σύνδεση, VF150+SMS 150 Κύρια Σύνδεση, Vodafone Οικονομικό 35, Vodafone Ελεύθερα 30old/35old/35Π/35Plus/35+Fixed old, Vodafone 100+SMS150, /Vodafone προς όλους 400, 400/700(διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone 200.
  • Κατά €2,80 στα: Vodafone Best Friends, Vodafone Οικονομικό 45, VF180+Parent, Vodafone 300 Κύρια Σύνδεση, Vodafone προς όλους 700, Vodafone Ελεύθερα 45Π/45Plus.
  • Κατά €2,88 στα: VF500+Α Κύρια Σύνδεση, Vodafone 500/500+Κύρια Σύνδεση, VF500 ενδοοικ.Κύριας Σύνδεσης, Vodafone 1000,Vodafone RED1 Old/RED1/RED2Premium/RED2/RED Pass1/2/3, Family RED1(1ο μέλος)/ RED2 (1ο μέλος)/VF500 & SMS50 Κύρια Σύνδεση, Vodafone Ελεύθερα /50/50old/60old/75old/100old/60/75/100, VF600+Parent, VF500+Parent, Vodafone Οικονομικό 60, VF300+SMS250 Κύρια Σύνδεση.
  • Κατά €3 στα: Vodafone Ελεύθερα 125/175, Vodafone RED 3/ RED 4, Vodafone Family RED 3(1ο μέλος).

Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για όλους τους υφιστάμενους ιδιώτες συνδρομητές εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης τους.

Όλες οι ανωτέρω τιμές στα μηνιαία πάγια κινητής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και το φόρο κινητής που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών, οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις),εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

ΣΧΟΛΙΑ