Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το .ευ, το Ελληνικό αντίστοιχο της κατάληξης χώρου 1ου επιπέδου .eu. Από σήμερα λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του Διαδικτύου θα μπορούν να δημιουργούν και να καταχωρούν domain names σε πλήρη ελληνική γραφή με την κατάληξη .ευ. Το .eu γίνεται έτσι διαθέσιμο σε όλα τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάθεση της κατάληξης .ευ αποτελεί σημαντικό γεγονός τόσο για την Ευρώπη, η οποία αποδεικνύει έτσι έμπρακτα τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της, όσο και για την παγκόσμια κοινότητα του Internet. Η προετοιμασία για τη διάθεση του .ευ κράτησε 7 χρόνια. Είχε προηγηθεί to 2016 η διάθεση της κατάληξης «.ею» που έδινε τη δυνατότητα καταχώρισης domain names με Κυριλλική γραφή.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας Mariya Gabriel υποστηρίζει ότι η διάθεση domain name και σε άλλη γραφή εκτός από τη λατινική (Ελληνικά και Κυριλλικά) θα αποδώσει περαιτέρω ώθηση και μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Η κατάληξη .eu κατατάσσεται σήμερα στην 7η θέση των καταλήξεων χώρων 1ου επιπέδου που χρησιμοποιούνται παγκόσμια, με 3.7 εκατ χρήσεις.

Οι ιστότοποι που έχουν ήδη καταχωρηθεί με την κατάληξη .eu θα έχουν στη διάθεση τους τα επόμενα 3 χρόνια για να αποφασίσουν τη μετάπτωση τους στην κατάληξη .ευ. Το .eu και οι αντίστοιχες καταλήξεις διαχειρίζονται από την ευρωπαϊκή ΜΚΟ EURid, με σύμβαση που έχει υπογραφεί το 2003.

ΣΧΟΛΙΑ