Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών της χώρας, το οποίο και αποτυπώνει γεωγραφικά (Geographic Information System – GIS) το σύνολο των εγκατεστημένων τηλεπικοινωνιακών δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση οι δημόσιοι φορείς, οι επιχειρήσεις, αλλά και οι πολίτες και το οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη γεωγραφική αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών δικτυακών υποδομών της Ελλάδας.

Σκοπός του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από συνέργειες και οικονομίες κλίμακος. Με εργαλείο το μητρώο και τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών, θα μπορεί παράλληλα το Υπουργείο, όπου κρίνεται σκόπιμο, να επεμβαίνει μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων.

Το νέο αυτό εργαλείο χρησιμοποιείται ήδη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής στον τομέα της ευρυζωνικότητας (NGA Plan 2014-2020).

Αρχικώς το έργο θα εφαρμοστεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις οδεύσεις και στις εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όλων των παρόχων και με βάση τα στοιχεία αυτά θα υπολογίζονται τα τέλη χρήσης των δικαιωμάτων διέλευσης.

Θα ακολουθήσουν επόμενες φάσεις, στις οποίες θα αποτυπωθούν τα δίκτυα ύδρευσης, φυσικού αερίου, αποχέτευσης κλπ.

Δελτίο Τύπου – Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΣΧΟΛΙΑ