Τη Δευτέρα που μας πέρασε «πήρε ΦΕΚ» η δράση για την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Πρόκειται για δημόσια επιχορήγηση στους μόνιμους κατοίκους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που κατοικούν ή υπηρετούν στα κάτωθι νησιά:

Πίνακας 1

 

Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του παραρτήματος ΙΙ (πίνακας 1) και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2 (πίνακας 2).
Πίνακας 2
  • Είναι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω νησιών
  2. Υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ
  3. Διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
  4. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στον δεύτερο πίνακα
  •  Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου)

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 

Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά στις σελίδες μας σε Facebook και LinkedIn. Όλα τα κείμενά μας αναμεταδίδονται άμεσα εκεί και αρκετά συχνά αναρτούμε quick news με τις μικρές ειδήσεις της ημέρας.

ΣΧΟΛΙΑ