ΟΤΕ: σύναψη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Albania έναντι €50 εκατ.

404

Ο Όμιλος ΟΤΕ μέσω Δελτίου Τύπου ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την Albania Telecom Invest AD για την πώληση ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania. Το τελικό ποσό της συμφωνίας πώλησης ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επενδυτής κ. Elvin Guri και ο κ. Spas Roussev, κύριος μέτοχος της βουλγαρικής Vivacom, ελέγχουν από κοινού την Albania Telecom Invest AD που θα εξαγοράσει το πακέτο του ΟΤΕ.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Eurobank.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με τη συμφωνία πώλησης της Telekom Albania, κλείνει ο κύκλος της επιτυχημένης επένδυσης του Ομίλου ΟΤΕ στην Αλβανία. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών πλάνων του Ομίλου ΟΤΕ, με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Albania για τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα και για την πολύ καλή συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ. Η εξαγορά της εταιρείας από μια ισχυρή επενδυτική ομάδα, διασφαλίζει την αναπτυξιακή της πορεία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά».

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες ολοκλήρωσης συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της χρηματοδότησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

 

ΣΧΟΛΙΑ