Η OnePlus διαθέτει σταδιακά στους χρήστες μία νέα αναβάθμιση για το OnePlus 5. Το αρχείο έχει μέγεθος περίπου 60MB, ονομάζεται OxygenOS 4.5.5 και φέρει βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα σε δίκτυα Wi-Fi καθώς και στην ποιότητα των ηχητικών κλήσεων.

Επίσης, η βιντεοσκόπηση πλέον θα καταναλώνει λιγότερη μπαταρία, αλλά και η δόνηση κατά τις εισερχόμενες κλήσεις θα είναι πιο ήπια. Δεν έχει αναφερθεί έως τώρα η προσθήκη κάποιων νέων λειτουργιών.

Το πρόβλημα που προκαλούσε την προβολή της στάθμης του σήματος Wi-Fi ως χαμηλή έχει επιδιορθωθεί, ενώ, το ίδιο πρόβλημα δημιουργούσε και προβλήματα συνδεδιμότητας σε εφαρμογές υπό το πρωτόκολλο δικτύου IPv6.

Στις σημειώσεις της έκδοσης αναφέρεται επίσης: “για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας σε Windows 10 PC, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την USB αποσφαλμάτωση, πριν την αναβάθμιση”.

 

ΣΧΟΛΙΑ