Η εταιρεία ερευνών Kantar εξέδωσε τις εκτιμήσεις της για τα μερίδια αγοράς των λειτουργικών συστημάτων για φορητές συσκευές για την τρίμηνη περίοδο που τελειώνει τον Μάιο του 2017.

Θα ξεκινήσουμε με τα Windows Phone και την πτώση που εμφάνισαν σε όλες τις αγορές, εκτός από της Ισπανίας (εκεί, κέρδισαν 0,4%).

Σχετικά με το Android, όλα δείχνουν πως συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στις περισσότερες αγορές. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και την Κίνα, το λειτουργικό σύστημα της Google απέσπασε μερίδια αγοράς άνω του 80%.

Το iOS επιτυγχάνει αξιόλογα ποσοστά στο Ηνωμένο Βασίλειο (34,7%), στη Γαλλία (18,1%), στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 34%, στην Κίνα (19,2%), στην Αυστραλία (38,1%) και στην Ιαπωνία (48,4%!).

Παρακολουθούμε τις έρευνες όλων των εταιρειών και σας παρουσιάζουμε τις πιο αξιόλογες από αυτές. Η παρατήρηση των μεριδίων αγοράς ανά γεωγραφικό επίπεδο μας δίνει μια καλύτερη εικόνα της αγοράς, αλλά και τη δυνατότητα να «συνδέσουμε» τις τάσεις με τις τοπικές οικονομικές συνθήκες.

ΣΧΟΛΙΑ