34.8 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Κομισιόν: χρηματοδότηση του Πειραιά και άλλων 19 πόλεων για καινοτόμα έργα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου (σύνδεσμος)

Η Επιτροπή παρέχει σε 20 πόλεις χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα στον τομέα της ασφάλειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ένταξης

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2019

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα χρηματοδοτήσει με 82 εκατ. ευρώ 20 έργα αστικής ανάπτυξης. Τα έργα αυτά υποβλήθηκαν από πόλεις στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις αστικές καινοτόμες δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τη γαλλική περιφέρεια Hauts-de-France.

Ειδικότερα, ο Πειραιάς (Ελλάδα), το Tampere (Φινλανδία) και το Τορίνο (Ιταλία) θα λάβουν επιχορηγήσεις για έργα που θα προστατεύουν τους δημόσιους χώρους και θα μειώνουν την ευπάθειά τους, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του 2017 στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα στηρίξει επίσης καινοτόμες λύσεις στην ψηφιακή μετάβαση, την υπεύθυνη χρήση της αστικής γης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε 17 ακόμη πόλεις.

Ο επίτροπος Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση από τις ίδιες τις πόλεις για να σχεδιάσει τις λύσεις που θα αλλάξουν άρδην τη ζωή στις αστικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή χορηγεί απευθείας τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις πόλεις, ώστε να μπορούν να δοκιμάζουν ιδέες που θα τις κάνουν ιδανικές για τη ζωή, την εργασία και την καινοτομία.».

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρόσθεσε: «Οι δημόσιοι χώροι μας στοχοποιήθηκαν από τρομοκράτες οι οποίοι τους θεωρούν ευάλωτους και εύκολους στόχους. Η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή γνώσεων σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια ήδη από τον σχεδιασμό, ενώ παραμένουν το επίκεντρο της δημόσιας ζωής στις πόλεις μας. Οι επιχορηγήσεις που προσφέρουμε σήμερα αποτελούν ένα απτό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.».

Ο κ. Τζούλιαν Κινγκ, επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, πρόσθεσε: «Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων, συνεχίζουμε να παρέχουμε βοήθεια στις πόλεις και τις τοπικές αρχές για την προστασία των δημόσιων χώρων χωρίς να αλλάζει ο ανοικτός χαρακτήρας τους. Η στήριξη αυτή αποτελεί μέρος του έργου μας προς μια αποτελεσματική και ουσιαστική Ένωση Ασφάλειας, στην οποία συμμετέχουν παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας.».

Η περιγραφή των έργων που βραβεύτηκαν βρίσκεται εδώ. Περιλαμβάνουν, υπό τις τέσσερις κατηγορίες:

  • Αστική ασφάλεια: Πειραιάς (Ελλάδα), Tampere (Φινλανδία), Τορίνο (Ιταλία)

Παράδειγμα: Ο Πειραιάς θα ιδρύσει τοπικό συμβούλιο για την πρόληψη του εγκλήματος και θα δημιουργήσει κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης για θύματα αξιόποινων πράξεων.

  • Ψηφιακή μετάβαση: Gavà (Ισπανία), Heerlen (Κάτω Χώρες), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Ravenna (Ιταλία), Rennes (Γαλλία), Växjö (Σουηδία), Βιέννη (Αυστρία)

Παράδειγμα: στη Λισαβόνα, η εταιρεία VoxPop θα διευκολύνει την υποβολή παρατηρήσεων από τους χρήστες, με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος κινητικότητας της πόλης.

  • Βιώσιμη χρήση της γης, λύσεις βασισμένες στη φύση: Baia Mare (Ρουμανία), Breda (Κάτω Χώρες), Latina (Ιταλία), Prato (Ιταλία), Plymouth (Ηνωμένο Βασίλειο)

Παράδειγμα: φιλοδοξία του έργου GreenQuays είναι η αποκατάσταση 7 500 m² αστικής περιοχής στην Breda και η ανταλλαγή της καινοτόμου τεχνολογίας ανάπλασης οικοσυστημάτων με άλλες πόλεις της Ευρώπης.

  • Αστική φτώχεια: Bergamo (Ιταλία), Getafe (Ισπανία), Μιλάνο (Ιταλία), Seraing (Βέλγιο), Landshut (Γερμανία)

Παράδειγμα: στο Landshut, το έργο «Home and Care» (Στέγαση και Περίθαλψη) θα προσφέρει ειδική υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Η 5η και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων θα δρομολογηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τις πόλεις, στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, να αναζητήσουν χρηματοδότηση για καινοτόμες δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κυκλικής οικονομίας, της ποιότητας του αέρα και της δημογραφικής αλλαγής. Οι νικητήριες πόλεις θα ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ιστορικό

Οι αστικές καινοτόμες δράσεις παρέχουν στις πόλεις της ΕΕ χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 372 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη γαλλική περιφέρεια Hauts-de-France για την υλοποίηση του προγράμματος.

Από τρεις προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν σε ετήσια βάση από τον Δεκέμβριο του 2015, επιλέχθηκαν 55 έργα από 17 κράτη μέλη. Επί του παρόντος, δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις σε ευρύ φάσμα αστικών προκλήσεων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου της ΕΕ (ένταξη των μεταναστών, στέγαση, ποιότητα του αέρα, αστική φτώχεια ή ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων).

Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι αστικές καινοτόμες δράσεις θα συγχωνευθούν στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, ένα νέο μέσο που θα συνδυάζει όλα τα αστικά εργαλεία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πόλεων, καινοτομίας και ανάπτυξης ικανοτήτων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ. Ταυτόχρονα, το νέο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θα διευκολύνει τους συνδυασμούς μεταξύ των ταμείων της ΕΕ, για παράδειγμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Υπηρεσία μίας στάσης για την αστική πολιτική

@EUinmyRegion, @UIA_Initiative

IP/19/4992

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

NewsDesk
NewsDesk
Ειδησεογραφία γύρω από την τεχνολογία, από την ομάδα του tecky

ΠΡΟΣΦΑΤΑ