18 C
Athens
Παρασκευή, 16 Απρ 2021
BUSINESS Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Γ' Τριμήνου 2017 (Δ.Τ.)

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Γ’ Τριμήνου 2017 (Δ.Τ.)

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ (Q3 '17), από το επίσημο Δελτίο Τύπου. Τους 517 χιλιάδες συνδρομητές έφτασε η Cosmote TV (αύξηση 8,2%), άνοδος στα έσοδα από το τμήμα Κινητής Τηλεφωνίας.

-

⏰ Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Συνεχίζονται οι θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα, παραμένει δύσκολο το περιβάλλον σε Ρουμανία & Αλβανία
  • Αύξηση 1,1% στο προσαρμοσμένο EBITDA και ενίσχυση περιθωρίου κατά 60 μονάδες βάσης σε 41,2%
  • Σταθερή: Η αύξηση πελατών με υπηρεσίες οπτικής ίνας ενισχύει τις ευρυζωνικές επιδόσεις. Ολοκλήρωση νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα της α’ φάσης ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών (13 χιλ. καμπίνες & 43 χιλ. χιλιόμετρα οπτικής ίνας), η νέα φάση για το 2018 προβλέπει περίπου 4 χιλιάδες καμπίνες
  • Κινητή: +2,1% στα έσοδα από υπηρεσίες και +7,6% προσαρμοσμένο EBITDA λόγω αύξησης εσόδων από data και περιαγωγή
  • Ρουμανία Σταθερή: Αύξηση εσόδων 2,2% , συνεχείς δράσεις για την σταθεροποίηση της θέσης στην αγορά
  • Αναθεώρηση προς τα επάνω των επενδύσεων για το 2017, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς (NGA). Σταδιακή επιστροφή των επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά
(Εκατ. €) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 991,2 997,9 -0,7% 2.859,0 2.881,1 -0,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA 348,7 357,0 -2,3% 966,7 977,2 -1,1%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 35,2% 35,8% -0,6μον 33,8% 33,9% -0,1μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 120,6 119,2 +1,2% 335,4 315,6 +6,3%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 52,4 55,9 -6,3% 119,9 123,4 -2,8%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 76,5 74,7 +2,4% 155,6 149,8 +3,9%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1072 0,1144 -6,3% 0,2453 0,2525 -2,8%
Σύνολο Ενεργητικού 7.164,2 7.419,5 -3,4% 7.164,2 7.419,5 -3,4%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 148,1 209,4 -29,3% 594,7 661,8 -10,1%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 176,2 183,7 -4,1% 584,2 486,5 +20,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (28,1) 25,7 209,3% 10,5 175,3 -94,0%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.302,5 1.372,0 -5,1% 1.302,5 1.372,0 -5,1%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 648,9 793,5 -18,2% 648,9 793,5 -18,2%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε συνολικά καλές λειτουργικές επιδόσεις. Στην Ελλάδα, οι πολυετείς επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο ενίσχυσαν τα συνολικά έσοδα λιανικής, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η μόνη αρνητική επίδραση προήλθε από ρυθμιστικές αποφάσεις που είχαν αντίκτυπο στα έσοδα χονδρικής. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε πολύ ισχυρό περιθώριο EBITDA, χάρη στη σημαντική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τον έλεγχο του κόστους σε όλους τους τομείς. Στη Ρουμανία, οι υπηρεσίες σταθερής επηρεάστηκαν θετικά από τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για συνδυαστικές υπηρεσίες, ωστόσο, οι συνθήκες στις διεθνείς δραστηριότητές μας παραμένουν δύσκολες. Γι’ αυτό και έχουμε δρομολογήσει μια σειρά δράσεων για τον περιορισμό του κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Οι επενδύσεις μας φέτος έχουν αυξηθεί σημαντικά, μια τάση που θα συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη νέων δικτύων και υπηρεσιών FTTC, 4G & 4G+, που ανοίγουν το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύουν την εμπειρία των πελατών. Στα τέλη Νοεμβρίου θα διαθέσουμε εμπορικά νέες ταχύτητες από τις καμπίνες vectoring που εγκαταστήσαμε ή αναβαθμίσαμε, αποκτώντας τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες πελατών. Η αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα συμβάλλει στην ενίσχυση των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερδοφορίας μας.»

Προοπτικές
Για το Δ΄ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ δεν αναμένει σημαντικές μεταβολές στους λειτουργικούς παράγοντες και τις τάσεις που επικρατούν από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, οι τάσεις αναμένεται να παραμείνουν εν γένει θετικές, υποστηριζόμενες από τη συνεχιζόμενη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών data κινητής, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες φωνής θα συνεχίσουν να μειώνονται. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία και την Αλβανία θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια σειρά από δράσεις μείωσης του κόστους που στοχεύουν στη βελτίωση της κερδοφορίας στο μέλλον. Για να υποστηρίξει τις σημαντικές δράσεις ανάπτυξης που υλοποιεί, ο Όμιλος ΟΤΕ επιταχύνει ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις του σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η α’ φάση των επενδύσεων σε FTTC ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ ενώ επίκειται και η εμπορική διάθεση, ώστε η εταιρεία να επωφεληθεί από την αυξημένη διαθεσιμότητα και την ταχύτατη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Κατά συνέπεια, η Διοίκηση αναμένει ότι οι επενδύσεις θα φτάσουν στο υψηλότερο σημείο το 2017, και θα ανέλθουν σε περίπου €800 εκατ. Λόγω της αύξησης των επενδύσεων καθώς και μίας υποαπόδοσης στο EBITDA στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2017 θα διαμορφωθούν σε περίπου €100 εκατ. Οι επενδύσεις και οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα επανέλθουν σταδιακά στα κανονικά επίπεδα, ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά.

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €991,2 εκατ. μειωμένα κατά 0,7%.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,5% και διαμορφώθηκαν σε €735,8 εκατ. Η αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων περιαγωγής και δεδομένων, αντισταθμίστηκαν πλήρως από τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής στη σταθερή, τη μείωση στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής LLU, καθώς και τη μείωση των εσόδων από την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband». Αξιοσημείωτη, για ακόμα μια φορά, ήταν η αύξηση στα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Στην κινητή, η ανάκαμψη στα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες που ξεκίνησε το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύθηκε κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2017.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 1,0%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,2%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και της συνεχιζόμενης σταθερής απόδοσης των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Telekom Romania.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €656,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κόστη που σχετίζονται με την αυξημένη κίνηση στα δίκτυα, ενώ αντίθετα τα περισσότερα στοιχεία δαπανών μειώθηκαν στο τρίμηνο.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε σε €348,7 εκατ., αντανακλώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δραστηριότητες της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1,1%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 41,2%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 19,5%, κυρίως λόγω των επιδόσεων στην κινητή, καθώς και της μεταβολής στο μείγμα εσόδων της σταθερής. Στην Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 30,6%, καθώς οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τη συνεχή μείωση των εσόδων εισερχόμενης κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 9,8%, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €76,5 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2017, ανήλθαν σε €176,2 εκατ., μειωμένες κατά 4,1%. Οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα ανήλθαν σε €82,4 εκατ. Στη Ρουμανία, οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε €38,4 εκατ. Στην κινητή, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €35,7 εκατ., στη Ρουμανία σε €12,7 εκατ. και στην Αλβανία σε €2,5 εκατ. Οι επενδύσεις στο Δ΄τρίμηνο του 2017 θα επιταχυνθούν, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη του FTTC.

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές €28,1 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των καταβληθέντων φόρων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,6 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, μειωμένος κατά 18% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 391,5 397,7 -1,6% 1.174,3 1.166,1 +0,7%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 322,8 319,3 +1,1% 889,0 887,4 +0,2%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 152,4 149,1 +2,2% 447,4 435,7 +2,7%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 111,1 112,1 -0,9% 325,4 335,2 -2,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 18,0 19,4 -7,2% 50,9 60,0 -15,2%
Λοιπά 125,3 126,7 -1,1% 351,7 343,2 +2,5%
Ενδοομιλικές απαλοιφές
(Κινητή & Όμιλος)
(129,9) (126,4) +2,8% (379,7) (346,5) +9,6%
ΣΥΝΟΛΟ 991,2 997,9 -0,7% 2.859,0 2.881,1 -0,8%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 13,8 9,6 +43,8% 35,0 25,7 +36,2%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 166,0 171,1 -3,0% 497,1 494,0 +0,6%
Περιθώριο EBITDA 42,4% 43,0% -0,6μον 42,3% 42,4% -0,1μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 122,8 114,1 +7,6% 309,6 303,0 +2,2%
Περιθώριο EBITDA 38,0% 35,7% +2,3μον 34,8% 34,1% +0,7μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 29,0 29,5 -1,7% 75,8 65,2 +16,3%
Περιθώριο EBITDA 19,0% 19,8% -0,8μον 16,9% 15,0% +1,9μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 14,0 23,9 -41,4% 43,5 64,0 -32,0%
Περιθώριο EBITDA 12,6% 21,3% -8,7μον 13,4% 19,1% -5,7μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 2,5 3,6 -30,6% 5,4 13,1 -58,8%
Περιθώριο EBITDA 13,9% 18,6% -4,7μον 10,6% 21,8% -11,2μον
Λοιπά 15,0 15,9 -5,7% 37,1 41,1 -9,7%
Περιθώριο EBITDA 12,0% 12,5% -0,5μον 10,5% 12,0% -1,5μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (0,6) (1,1) -45,5% (1,8) (3,2) -43,8%
Όμιλος OTE 348,7 357,0 -2,3% 966,7 977,2 -1,1%
Περιθώριο EBITDA 35,2% 35,8% -0,6μον 33,8% 33,9% -0,1μον

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Ελλάδα 735,8 739,5 -0,5% 2.108,9 2.116,0 -0,3%
Ρουμανία 239,2 241,6 -1,0% 704,5 716,8 -1,7%
Αλβανία 16,2 16,8 -3,6% 45,6 48,3 -5,6%
Όμιλος ΟΤΕ 991,2 997,9 -0,7% 2.859,0 2.881,1 -0,8%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Ελλάδα 303,2 300,0 +1,1% 842,0 834,9 +0,9%
Περιθώριο EBITDA 41,2% 40,6% +0,6μον 39,9% 39,5% +0,4μον
Ρουμανία 43,0 53,4 -19,5% 119,3 129,2 -7,7%
Περιθώριο EBITDA 18,0% 22,1% -4,1μον 16,9% 18,0% -1,1μον
Αλβανία 2,5 3,6 -30,6% 5,4 13,1 -58,8%
Περιθώριο EBITDA 15,4% 21,4% -6μον 11,8% 27,1% -15,3μον
Όμιλος ΟΤΕ 348,7 357,0 -2,3% 966,7 977,2 -1,1%
Περιθώριο EBITDA 35,2% 35,8% -0,6μον 33,8% 33,9% -0,1μον

Τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1% το Γ΄ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αντιστάθμισαν τη μικρή μείωση στα έσοδα λιανικής της σταθερής, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,5%, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της κινητής τηλεφωνίας, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων χονδρικής. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 1,1% το Γ’ τρίμηνο του 2017.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Access Lines Σεπτέμβριος 2017 Σεπτέμβριος 2016 +/- %
PSTN συνδέσεις 1.345.049 1.957.794 -31,3%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 240.695 276.873 -13,1%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 1.051.768 439.580 +139,3%
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.637.512 2.674.247 -1,4%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR) 2.628.750 2.663.402 -1,3%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.716.188 1.605.395 +6,9%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 311.107 200.557 +55,1%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 517.155 478.033 +8,2%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.105.006 2.054.342 +2,5%

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση 4 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον Όμιλο ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε απώλεια 3 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 34 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ενώ ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.716 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 32 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 311 χιλιάδες συνδρομητές ή το 18,1% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες VDSL έναντι 16,6% στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2017. Οι πελάτες που αναβαθμίζουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που καταδεικνύει τη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις σε FTTC. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL/Vectoring , o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του Γ’ τριμήνου περίπου το 72%, με τις υπόλοιπες να είναι έτοιμες προς διάθεση μέσα στο έτος. Στα τέλη Νοεμβρίου, η εταιρεία θα διαθέσει εμπορικά προϊόντα που βασίζονται στην τεχνολογία vectoring / super vectoring προσφέροντας πακέτα ευρυζωνικών υπηρεσιών με νέες, ακόμη υψηλότερες ταχύτητες μέχρι και 200Mbps, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της. Η ταχεία ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών κατά τη διάρκεια του έτους θα επιτρέψει την ευρεία διάθεση της υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την πελατειακή βάση.

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 13 χιλιάδες, σε ένα εποχιακά καλό τρίμηνο. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 517 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε ετήσια βάση.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 391,5 397,7 -1,6% 1.174,3 1.166,1 +0,7%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 227,3 228,2 -0,4% 676,1 672,1 +0,6%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 84,5 88,5 -4,5% 257,4 257,0 +0,2%
– Λοιπά 79,7 81,0 -1,6% 240,8 237,0 +1,6%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα), καθαρά 1,5 1,6 -6,3% 4,3 4,4 -2,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 166,0 171,1 -3,0% 497,1 494,0 +0,6%
Περιθώριο EBITDA % 42,4% 43,0% -0,6μον 42,3% 42,4% -0,1μον
Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (18,3) (29,9) -38,8% (20,4) (32,5) -37,2%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (80,5) (70,5) +14,2% (236,3) (229,5) +3,0%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 63,0 70,7 -10,9% 236,2 232,0 +1,8%

Το Γ’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν πτώση 1,6%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 0,4%, καθώς οι συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση αντισταθμίστηκαν από την μείωση στις υπηρεσίες φωνής σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, αντανακλώντας τιμολογιακές πιέσεις. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL, καθώς ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε κατά 55% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Η συνδρομητική τηλεόραση του Ομίλου παρουσίασε επίσης ισχυρή αύξηση συνδρομητών στο Γ΄ τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία καθαρή αύξηση στο έτος, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την ζήτηση για το αθλητικό περιεχόμενο στο τέλος του τριμήνου. Όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο, τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής επηρεάστηκαν αρνητικά από την αναδρομική εφαρμογή της μείωσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €227,0 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2016. Οι προσπάθειες για τη μείωση των εξόδων είναι συνεχείς σε όλους τους τομείς, από τα έξοδα προσωπικού μέσω του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης, μέχρι την ενέργεια, τα επαγγελματικά ταξίδια, την υποστήριξη δικτύου κ.λπ.

Το Γ΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 3,0% και διαμορφώθηκε σε €166,0 εκατ., κυρίως εξαιτίας της μείωσης στα έσοδα χονδρικής. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2016, σε 42,4%.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σεπτέμβριος ’17 Σεπτέμβριος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.867.229 7.666.467 +2,6%

 

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2017 Γ’τρίμηνο 2016 +/- % Εννεάμηνο 2017 Εννεάμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 263,6 258,1 +2,1% 717,4 714,4 +0,4%
Σύνολο Εσόδων 322,8 319,3 +1,1% 889,0 887,4 +0,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 122,8 114,1 +7,6% 309,6 303,0 +2,2%
Περιθώριο EBITDA% 38,0% 35,7% +2,3μον 34,8% 34,1% +0,7μον

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,1% το Γ’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας την ανάκαμψη που σημειώθηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €263,6 εκατ. αυξημένα κατά 2,1% στο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση μετά από πολλά χρόνια, υποστηριζόμενα από άλλη μια διψήφια αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων. Η περιαγωγή συνεισέφερε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων, ιδίως αυτών που προέρχονται από δεδομένα, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κανονισμού περιαγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ισχυρής εισροής τουριστών κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 21% στο τρίμηνο. Αντανακλώντας το επιταχυνόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, το 4G και 4G+ δίκτυο COSMOTE καλύπτει το 97% και 90% του ελληνικού πληθυσμού αντίστοιχα. Περίπου το 50% της κίνησης δεδομένων προέρχεται από συσκευές 4G. Για να κεφαλαιοποιήσει την πανεθνική κάλυψη 4G του δικτύου της, η COSMOTE διέθεσε στα τέλη Σεπτεμβρίου νέα πακέτα δεδομένων, απευθυνόμενη στις εξειδικευμένες ανάγκες και τις διαδικτυακές συνήθειες των χρηστών (video και music streaming, chatting, social media). Αυτά τα πακέτα, μαζί με εκείνα που λανσαρίστηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη χρήση δεδομένων καθώς και τα αντίστοιχα έσοδα της κινητής.

Το Γ’ τρίμηνο 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε 292 λεπτά. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €12,0 παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2016.

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΒ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD
Τη 10 Ιουλίου 2017, η COSMOTE A.E., υπέγραψε, με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους €150,0 εκατ. με την EIB, και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD. Τα κεφάλαια θα εξασφαλίσουν στην COSMOTE πρόσθετη ρευστότητα για επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας και της κάλυψης του δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα. Μέχρι και το τέλος του τριμήνου τα δάνεια δεν είχαν εκταμιευθεί.

Την 3 Οκτωβρίου 2017, η COSMOTE προχώρησε στην εκταμίευση όλου του ποσού κάτω από τη σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD, η οποία είχε υπογραφεί τη 10 Ιουλίου 2017.

NewsDeskhttp://www.tecky.eu
Ειδησεογραφία γύρω από την τεχνολογία, από την ομάδα του tecky.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Δωρεάν ψηφιακή προβολή τουριστικών επιχειρήσεων

Ανοιχτή πρόσκληση για δωρεάν προβολή στο VisitGreece App,  απευθύνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προς όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο κος Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του...

Υπογράφηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου η τελετή υπογραφής του μνημονίου συναντίληψης (MoU) μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ για συνεργασία σε σχέση με...

Η Cosmote έχει το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Το βραβείο για το "πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα" απέσπασε και πάλι η Cosmote στα Speedtest Awards της Ookla, της πρώτης εταιρείας παγκοσμίως για μετρήσεις...

Ηλεκτρικό ιπτάμενο ταξί με υπογραφή Fiat-Chrysler

Μια ακόμα εταιρεία, ο ιταλικός όμιλος παραγωγής αυτοκινήτων Fiat-Chrysler Automobiles, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στον κλάδο των ηλεκτρικών ιπτάμενων ταξί, σε συνεργασία με αμερικανική start-up....

Συμφωνία Hyundai και Apple για το πρώτο Apple Car

Ο Δεκέμβριος 2020 μάλλον δεν ήταν ο καλύτερος μήνας για την αυτοκινητοβιομηχανία της Νότιας Κορέας, έναν από τους ισχυρότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Τη...

Δωρεάν WiFi στην Ακρόπολη και το Ηρώδειο

Δωρεάν WiFi θα είναι πλέον διαθέσιμο στους επισκέπτες πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Cosmote....

Σχετικάάρθρα