Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ευρώπης και έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αλλαγή των κανονισμών για το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών από τη γέννηση του διαδικτύου. Όπως έχουμε δει, αρκετές εταιρείες και οργανισμοί προτίθενται να εφαρμόσουν το νέο κανονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Αρκετοί από τους Ρυθμιστικούς φορείς της Ευρώπης που θα εποπτεύουν την εφαρμογή του κανονισμού, δεν είναι ακόμα έτοιμοι.

Ο πανευρωπαϊκός νόμος θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου και θα καλύπτει (μεταξύ άλλων) εταιρείες που συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων χρηστών, όπως το Facebook και τη Google. Η εφαρμογή του κανονισμού δεν θα εποπτεύεται από μία μόνο αρχή, αλλά από ένα σύνολο εθνικών και περιφερειακών εποπτικών αρχών σε όλο το μπλοκ των 28 εθνών.

Το Reuters απευθύνθηκε σε 24 από τις Αρχές που θα εποπτεύουν την εφαρμογή του Κανονισμού και οι 17 από αυτές απάντησαν πως δεν είναι ακόμα έτοιμες να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Οι υπεύθυνοι επικαλέστηκαν δύο βασικούς λόγους:

  1. δεν έχουν ακόμα την απαραίτητη χρηματοδότηση
  2. δεν έχουν ακόμα τις «εξουσίες» για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

«Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι πόροι μας είναι ανεπαρκείς για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις του νέου Κανονισμού», ανέφερε η Isabelle Falque-Pierrotin, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων CNIL της Γαλλίας.

Η ίδια αλλά και εκπρόσωποι άλλων φορέων ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις για σημαντική αύξηση των πόρων και του διαθέσιμου προσωπικού.

Πολλοί φορείς ανέφεραν στο Reuters πως θα εξετάζουν τις καταγγελίες με βάση την «αξία» τους. Μία μικρή μειοψηφία δήλωσε ότι θα διερευνά προληπτικά εάν οι εταιρείες συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και πως θα τιμωρούν τις πιο μεγάλες παραβιάσεις.

Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων προκύπτει μία χαλαρότητα ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών έγκυρων αναλυτών.

 

Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά στις σελίδες μας σε Facebook και LinkedIn. Όλα τα κείμενά μας αναμεταδίδονται άμεσα εκεί και αρκετά συχνά αναρτούμε quick news με τις μικρές ειδήσεις της ημέρας.

ΣΧΟΛΙΑ