Δημοσιεύθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η ετήσια Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC).

Ολόκληρη την έκθεση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ, ωστόσο εμείς θα εστιάσουμε σε δύο σημεία της:

Διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών ταχυτήτων

Θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ονομαστικών και των πραγματικών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Όπως μπορούμε να δούμε και στον σχετικό πίνακα, στο σύνολο των ταχυτήτων και κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές πλοηγούνται στο διαδίκτυο στο 39,26% της διαφημιζόμενης – ονομαστικής ταχύτητας του προγράμματός τους ως προς τη ροή καθόδου (download).

Στο upload (ροή ανόδου) τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, καθώς οι πραγματικές ταχύτητες περιορίζονται στο 62,60% των ονομαστικών.

Ένα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε ως προς τη ροή καθόδου, είναι πως οι χαμηλότερες ταχύτητες download συναντώνται στα εμπορικότερα πακέτα της αγοράς, που είναι αυτά των 24 Mbps / 1 Mbps.

Το πρόγραμμα δεδομένων που εμφανίζει τη μικρότερη απόκλιση (υπολογίζοντας τις ροές καθόδου και ανόδου) είναι αυτό των 50 Mbps / 5 Mbps.

Κατηγορίες κίνησης στις οποίες εφαρμόζεται διακριτική μεταχείριση

Όλοι γνωρίζουμε πως οι πάροχοι δίνουν προτεραιότητα σε κάποια πακέτα δεδομένων. Αυτό είναι λογικό, καθώς εφαρμογές πραγματικού χρόνου όπως οι video κλήσεις, θα πρέπει να έχουν τις μικρότερες καθυστερήσεις για να λειτουργήσουν σωστά.

Η αναφορά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναδεικνύει όμως το σοβαρό πρόβλημα ενημέρωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, “Διαπιστώνεται έλλειμμα ως προς την ενημέρωση των συνδρομητών για τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης. Μόνο σε 3 από τις 14 πρακτικές φαίνεται ότι υπάρχει ενημέρωση του χρήστη στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών, ενώ σε 2 υπάρχει μερική ενημέρωση (μη αναφορά τιμών των Σελίδα 15 από 27 ορίων ορθής χρήσης, ή γενική αναφορά για βελτιστοποίηση στους όρους παροχής υπηρεσιών, χωρίς επεξήγηση).”

Κλείνοντας

Εστιάσαμε στα δύο αυτά σημαντικά σημεία, των πραγματικών ταχυτήτων και του ελλείμματος ενημέρωσης των χρηστών για ζητήματα “διακριτικής μεταχείρισης”, αλλά, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο πλήρες κείμενο της έκθεσης της ΕΕΤΤ.

Ως προς το ζήτημα της ενημέρωσης των χρηστών, θεωρούμε πως είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί. Οι τεχνικοί περιορισμοί είναι πλήρως αποδεκτοί, κάτι που δεν ισχύει όμως για τα ζητήματα έλλειψης διαφάνειας.

ΣΧΟΛΙΑ