ΕΛΣΤΑΤ: έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα (έτος 2018)

«Την τελευταία δεκαετία (2009 – 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία»

361

κεντρική εικόνα: google.com

Δελτίο Τύπου – Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2018.

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Στο επόμενο δελτίο τύπου της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, που θα δημοσιοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην εργασία.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 76,5%).

Την τελευταία δεκαετία (2009 – 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία (Γράφημα 1).

Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία καταγράφεται, σε σχέση με το 2017, αύξηση 7,8%.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1), για τα έτη 2017 και 2018, παρουσιάζεται στο Γράφημα 2:

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 76,1% του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας με ένα, τουλάχιστον, μέλος ηλικίας 16 – 74 ετών, παρουσιάζοντας, σε σχέση με το 2017, αύξηση 7,8%.

Διαχρονικά, η εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, αλλά και των συνδέσεων περιορισμένης συχνότητας από την κατοικία, απεικονίζεται στο Γράφημα 3:

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • Περισσότεροι από 7 στους 10 (72,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018. Καταγράφεται αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2017.

Διαχρονικά, τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου απεικονίζονται στο Γράφημα 4:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018. Περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 90,5% των τακτικών χρηστών.

Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smart phone) με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018 να τη χρησιμοποιούν. Αναλυτικά οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζονται στο Γράφημα 5 που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

 • 8 στους 10 (76,5%), από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.

Το 76,5 % όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2018 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.), ποσοστό που παρουσίασε αύξηση 1,6%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017.

Τα ποσοστά του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εν κινήσει, ως ποσοστό επί του πληθυσμού που κατά το Α’ τρίμηνο του έτους χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, από το 2010 μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6:

Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με κινητή συσκευή, το 72,2% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 16,5% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 12,7% tablet και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. media player, φορητή κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικό αναγνώστη, smart ρολόι).

Αναφορικά με τον πληθυσμό κατά ομάδα ηλικιών, τα ποσοστά όσων συνδέθηκαν κατά το Α ́ τρίμηνο του 2018 από κινητό ή smart κινητό τηλέφωνο, από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet και από άλλη συσκευή, καθώς και όσων δε συνδέθηκαν στο διαδίκτυο με κινητή συσκευή, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, παρατηρείται ότι, κατά το 2018, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά λόγος χρήσης του διαδικτύου με ποσοστό 89,4%.

Τα ποσοστά όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2018 παρουσιάζονται, κατά λόγο χρήσης του διαδικτύου και με φθίνουσα σειρά, παρακάτω:

 • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 89,4%.
 • Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 75,3%.
 • Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram, snapchat κ.λπ.): 73,4%.
 • Μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνεχούς ροής (streaming): 72,0%
 • Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα,
  παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 65,2%.
 • Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, Viber, Whats App κ.λπ.): 61,1%.
 • Παρακολούθηση video (δωρεάν), κάνοντας χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,3%.
 • Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 37,8%.
 • Παιχνίδια: 31,2%.
 • Παρακολούθηση προγράμματος διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς ροής (streamed), είτε ζωντανά είτε όχι (catch up), από τηλεοπτικούς σταθμούς: 17,1%.
 • Παρακολούθηση video on demand από εμπορικές εταιρείες (όπως Nova Go, Cosmote TV Go, Netflix): 10,6%.
 • Κλείσιμο ραντεβού online διαδικτυακά με γιατρό νοσοκομείου, μονάδας υγείας ΠΕΔΥ ή Κέντρου Υγείας: 9,8%.
 • Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. μέσω e-Bay: 4,6%.

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικτυακές υπηρεσίες συνεργατικής οικονομίας (collaborative economy), και πιο συγκεκριμένα, τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση καταλύματος και υπηρεσιών μεταφοράς από ιδιώτες.

 • 1 στους 10 (9,6%), τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, χρησιμοποίησε πλατφόρμες (ιστοσελίδες ή εφαρμογές), προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλυμα (δωμάτιο, διαμέρισμα, κατοικία, εξοχικό σπίτι διακοπών κ.λπ.) από άλλον ιδιώτη για προσωπική χρήση και
 • 1 στους 25 (4,2%) διευθέτησε τη μεταφορά / μετακίνησή του (π.χ. με αυτοκίνητο) από άλλον ιδιώτη, για προσωπική χρήση.

Σε σχέση με τα στοιχεία του έτους 2017, καταγράφεται αύξηση 88,2% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για την εξασφάλιση καταλύματος από άλλον ιδιώτη και αύξηση 133,3% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για τη διευθέτηση μεταφοράς / μετακίνησης από άλλον ιδιώτη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • 1 στους 2 (49,7%), ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αύξηση 4,9% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσμού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν (Γράφημα 7).

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).

Οι συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, για το τελευταίο 12μηνο των ετών 2013 – 2018, κατά τύπο υπηρεσίας, παρουσιάζονται, ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού, στο Γράφημα 8. Ως τελευταίο 12μηνο για την έρευνα τρέχοντος έτους 2018 ορίζεται η χρονική περίοδος Απριλίου 2017 – Μάρτιου 2018, για την έρευνα έτους 2017 η χρονική περίοδος Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017 κ.ο.κ.

Ειδικότερα, για όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. φορολογική δήλωση) μέσω διαδικτύου, ενώ είχαν να υποβάλουν, καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το 98,0% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων έγινε, για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα, όπως φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο κ.λπ. (ποσοστό αυξημένο κατά 4,8% σε σχέση με το 2017), το 8,1% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 0,3% ότι ανησυχούν για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου, από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά και ειδικότερα από «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο.

Για πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες ζητείται από τους χρήστες να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους. Κάποιες διαδικτυακές υπηρεσίες απαιτούν για τη χρήση τους «ισχυρές» ηλεκτρονικές διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας και άλλες απλή σύνδεση με κωδικό πρόσβασης.

Ισχυρές θεωρούνται οι διαδικασίες ταυτοποίησης κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται: α) φορητές συσκευές (security tokens), οι οποίες παράγουν -με κρυπτογραφημένο αλγόριθμο- αριθμούς μιας χρήσης και περιορισμένης διάρκειας και, σε συνδυασμό με τον κωδικό πελάτη (User ID), πιστοποιούν ότι η συναλλαγή προέρχεται από συγκεκριμένο χρήστη, β) ειδικές κάρτες ταυτοποίησης (με χρήση συσκευής ανάγνωσης καρτών συνδεδεμένης με τον υπολογιστή), γ) κινητό τηλέφωνο (με κωδικό που λαμβάνεται μέσω μηνύματος).

Απλή θεωρείται η διαδικασία ταυτοποίησης με την οποία η σύνδεση (login) γίνεται χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη (user name) και κωδικό (password). Συνήθως χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο προφίλ κοινωνικής δικτύωσης.

 • 9 στους 10 (87,8%) που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018 χρησιμοποίησαν κάποια διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο Γράφημα 9 που ακολουθεί:

 • 8 στους 10 (80,5%) που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018 χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, για προσωπική χρήση.
 • 6 στους 10 (59,1%) που χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο έχουν στο κινητό τους εγκατεστημένο λογισμικό ασφαλείας (antivirus, antispam, firewall), είτε αυτό είναι εγκατεστημένο αυτόματα / παρείχετο με το λειτουργικό σύστημα (42,5%) είτε το εγκατέστησαν με δική τους πρωτοβουλία και, ενδεχομένως, κατέβαλαν αντίτιμο γι’ αυτό (16,6%).
 • Ποσοστό 5,3% όσων χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο ανέφεραν ότι έχουν χάσει πληροφορίες, έγγραφα ή άλλου είδους δεδομένα από το τηλέφωνό τους, λόγω ιών ή προγραμμάτων «εχθρικού» τύπου.
 • Περισσότεροι από 4 στους 10 (43,5%), από όσους χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, έχουν επιλέξει, τουλάχιστον μία φορά, περιορισμένη ή καμία πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα (όπως για παράδειγμα στην τοποθεσία τους ή στις επαφές τους) κατά τη χρήση ή εγκατάσταση μίας εφαρμογής.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα

Η Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα(Information and Communication Technologies – ICT) είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, του βαθμού χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά. Μεγάλο μέρος των στοιχείων χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των ετών 2016 – 2021. Η έρευνα διενεργήθηκε τηλεφωνικά.

Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικότερα δε για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την συνδεσιμότητα εν κινήσει, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στη Χώρα μας, το 2002 και είναι πλήρως εναρμονισμένη με των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και μόνο, τυχαία, προεπιλεγμένο μέλος κάθε νοικοκυριού, με μοναδική προϋπόθεση να είναι ηλικίας 16 – 74 ετών. Με το ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό, καθώς, επίσης, και ατομικές πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγμένο μέλος.

Νομικό πλαίσιο

Η έρευνα διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου 808/2004 για τις στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 1515/2017.

Περίοδος αναφοράς

01/01/2018 έως 31/03/2018.

Κάλυψη

Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα οποιαδήποτε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη, τουλάχιστον, ενός μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών.

Μεθοδολογία

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα εφαρμόστηκε τρισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τελική μονάδα έρευνας το άτομο. Η επιλογή του δείγματος των ατόμων – νοικοκυριών πραγματοποιήθηκε από τα ερευνηθέντα νοικοκυριά της Έρευνας Συνθηκών Διαβίωσης 2017, οι μονάδες επιφανείας της οποίας αποτελούν το πρώτο στάδιο.

Τα κριτήρια στρωμάτωσης του δεύτερου σταδίου είναι τα εξής:

 • Περιφέρεια: 13 Περιφέρειες (NUTS2) και επιπλέον η πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης και το πρώην Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
 • Βαθμός Αστικότητας: Αστικές Περιοχές 30.000+ κάτοικοι, Αστικές Περιοχές 5.000 – 29.999 κάτοικοι, Αστικές – Αγροτικές Περιοχές 1.000 – 4.999 κάτοικοι και Αγροτικές Περιοχές 1 – 999 κάτοικοι.

Το συνολικό μέγεθος των μονάδων του δεύτερου σταδίου του δείγματος ανέρχεται σε 7.500 νοικοκυριά, εντός των οποίων ερευνάται ένα άτομο ηλικίας 16 – 74 ετών, το οποίο επιλέγεται με ίσες πιθανότητες από τα μέλη των νοικοκυριών του δείγματος ηλικίας 16 – 74 ετών.

Μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1)

Βόρεια Ελλάς: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος. Κεντρική Ελλάς: Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάς, Λοιπή Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος.
Αττική: Αττική.
Νήσοι Αιγαίου και Κρήτη: Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα, μεθοδολογία), σχετικά με την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, στον σύνδεσμο: «Στατιστικές / Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές / Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας / Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα».

ΣΧΟΛΙΑ