Έκτακτη επιχορήγηση στα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας για έργα υποδομών και αγορά ιατρο-τεχνικού εξοπλισμού

Το κονδύλι των 22.138.180€ θα αντληθεί από τα αποθεματικά του κράτους

292

Το Σεπτέμβρη του 2017 είχε διατεθεί στα δημόσια αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας το ποσό των 2.920.000,00€ για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Τότε, τα χρήματα είχαν προέλθει από το αδιάθετο προϊόν των Πανελληνίων Αντικαρκινικών Εράνων.

Πριν λίγες μέρες και έπειτα από τη συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας (Υπουργού Ανδρέα Ξανθού και αν. Υπουργού Παύλου Πολάκη) και του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκε η διάθεση των ακόλουθων ποσών στα δημόσια αντι-καρκινικά Νοσοκομεία της χώρας:

  • 7.140.000€ στο Γ.A.O.N.A. «Ο Άγιος Σάββας» για έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού παλαιών υποδομών της μονάδας και αντικατάσταση ή προμήθεια νέων ιατρικών μηχανημάτων υψηλού κόστους και άλλου ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πληροφορικής κ.α.
  • 5.000.000€ στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την προμήθεια ιατρικών ρομποτικών συστημάτων, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό χειρουργείων και ΜΕΘ, διαγνωστικού εξοπλισμού και ενδοσκοπήσεων, εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό του Πληροφοριακού Συστήματος του νοσοκομείου κ.α.
  • 5.000.000€ στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» για ιατρικά μηχανήματα και όργανα, διαγνωστικό και χειρουργικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΜΕΘ, ξενοδοχειακό και επισιτιστικό εξοπλισμό κ.α.
  • 4.998.180€ στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» για διαγνωστικά μηχανήματα, ψηφιακά συστήματα ενδοσκόπησης, εξοπλισμό ΜΕΘ, Laser χειρουργικό εξοπλισμό κ.α.

Το σύνολο τους προς διάθεση ποσού (22.138.180€) προήλθε από τα αποθεματικά της χώρας.

ΣΧΟΛΙΑ