Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δημοσιοποίησε τη μελέτη του ως προς τους βασικούς δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για την περίοδο 2014-2016.

Σας παραθέτουμε τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης:

Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Το ποσοστό καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων για την τριετία 2014-2016 ανέρχεται σε 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

Το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στη Βιομηχανία ανέρχεται σε 59,5% την περίοδο 2014-2016 σε σχέση με 54,5% την περίοδο 2012-2014 και 52,8% την περίοδο 2010-2012. Η αυξητική αυτή τάση επιβεβαιώνεται και από τις επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους κλάδους ‘Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης’, ‘Μεταποίηση’, ‘Ορυχεία και λατομεία’ και ‘Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού’, όπου παρατηρείται αύξηση των ποσοστών, διαχρονικά, μεταξύ 2010 και 2016.

Η εικόνα είναι σχετικά πιο σύνθετη στις επιχειρήσεις των Υπηρεσιών, όπου συνολικά, σημειώνεται βελτίωση των επιδόσεων μεταξύ 2012-2014 και 2014-2016 (από 48,0% σε 56,5%), αντιστρέφοντας τη μείωση που είχε παρατηρηθεί μεταξύ 2010- 2012 (51,8%) και 2012-2014 (48,0%).

Η τάση αυτή, δηλαδή η αύξηση μεταξύ 2012- 2014 και 2014-2016 που ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις την αρχική μείωση που είχε σημειωθεί μεταξύ 2010-2012 και 2012-2014, επαναλαμβάνεται στους περισσότερους από τους υπό εξέταση κλάδους και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους ‘Ενημέρωση και επικοινωνία’, ‘Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες’, ‘Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών’ και ‘Μεταφορά και αποθήκευση’.

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο ‘Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες’ παρατηρείται διαχρονική –και μάλιστα σημαντική- αύξηση των ποσοστών, μεταξύ 2010 και 2016 (από 44,0% το 2010-2012 σε 57,4% την περίοδο 2014-2016).

Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας

Συνολικά, η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες όσο και αυτές που καινοτομούν στην οργάνωση ή/και στο μάρκετινγκ.

Πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι η αύξηση που καταγράφεται στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2014-2016 το 47,1% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

Παραθέτοντας αναλυτικότερα τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στους δύο επιμέρους τύπους καινοτομίας, την καινοτομία σε προϊόντα και την καινοτομία σε διαδικασίες, καταγράφεται για κάθε έναν τύπο διαχρονική αύξηση από την περίοδο 2010-2012 ως την πιο πρόσφατη 2014-2016.

Η καινοτομία διαδικασίας εμφανίζεται για πρώτη φορά ως ο τύπος καινοτομίας με το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων μεταξύ των υπόλοιπων τύπων στην Ελλάδα, ενώ στις προηγούμενες περιόδους η καινοτομία μάρκετινγκ εμφάνιζε το υψηλότερο ποσοστό. Στον συγκεκριμένο τύπο καινοτομίας δραστηριοποιείται το 39,2% των επιχειρήσεων το 2014-2016, σε σχέση με το 29,6% της περιόδου 2012- 2014 και το 25,6% της περιόδου 2010-2012.

Αντίστοιχα, το 30,7% των επιχειρήσεων προχώρησε σε καινοτομία προϊόντος την περίοδο 2014-2016, επίδοση που είναι κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες και κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σχέση με τις περιόδους 2012-2014 και 2010- 2012 αντιστοίχως.

Όσον αφορά τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες, το 2016, οι συγκεκριμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, υψηλότερες κατά 432,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 και κατά 141,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

Οργανωσιακή καινοτομία / καινοτομία marketing

Καινοτομίες σε οργάνωση ή/και μάρκετινγκ καταγράφει το 46,7% των ελληνικών επιχειρήσεων. Με βάση την επίδοση αυτή σημειώνεται άνοδος κατά 6,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

Διακρίνοντας τους επιμέρους τύπους καινοτομίας, την καινοτομία οργάνωσης και την καινοτομία μάρκετινγκ, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν βελτιωμένες επιδόσεις την περίοδο 2014-2016. Μάλιστα η αύξηση κατά την περίοδο 2014-2016 σημειώνεται μετά τη μείωση που είχε παρατηρηθεί στους συγκεκριμένους τύπους καινοτομίας μεταξύ της περιόδου 2012-2014 και της προηγούμενής της, 2010-2012.

Πιο αναλυτικά, ως προς την οργανωσιακή καινοτομία η αύξηση την περίοδο 2014-2016 είναι 6,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2012-2014 (από 25,5% σε 32,3%). Η επίδοση αυτή ξεπερνά και την αρχική επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2010-2012 (30,2%).

Όσον αφορά δε, στην καινοτομία μάρκετινγκ σημειώνεται μια αύξηση από 32,5% το 2012-2014 σε 38,3% το 2014-2016, δηλαδή αύξηση κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αρχική επίδοση την περίοδο 2010-2012 ήταν 36,8%.

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε αρχείο pdf, πατήστε εδώ.

 

Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά στις σελίδες μας σε Facebook και LinkedIn. Όλα τα κείμενά μας αναμεταδίδονται άμεσα εκεί και αρκετά συχνά αναρτούμε quick news με τις μικρές ειδήσεις της ημέρας.

ΣΧΟΛΙΑ