Δύο σημαντικά έργα που αφορούν την πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες ενέκριναν χωρίς ενστάσεις οι κοινωνικοί εταίροι και αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), το οποίο και είναι ήδη εγκεκριμένο από την Ε.Ε.

Στόχος των έργων αυτών είναι να γεφυρωθεί μέρος του ψηφιακού χάσματος που χωρίζει τους πολίτες της Ελλάδας από τους πολίτες των τεχνολογικά προηγμένων χωρών.

Το πρώτο έργο αφορά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών (FFTB / FFTH), είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να εξασφαλίσει ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αστικές περιοχές, άνω των 100Mbps με τελικό στόχο (μέσω αναβαθμίσεων) το 1Gbps.

Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρουν σχετικά:

«Το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μη στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, μέσω αντίστοιχης τόνωσης της ζήτησης».

Το δεύτερο έργο είναι συμπληρωματικό ως προς το ήδη υπάρχον σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε απομακρυσμένες περιοχές και είναι προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του και έως το 2020 αναμένεται να δώσει στους κατοίκους των περιοχών αυτών πρόσβαση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα τα 30 Mbps, ενώ ο τελικός, «αισιόδοξος» στόχος του προγράμματος στοχεύει – μέσω αναβαθμίσεων – στα 500 Mbps.

Τι κρατάμε

Έστω και με καθυστέρηση, η χώρα μας στοχεύει πλέον σε συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους ως προς την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για αστικές, είτε για αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές.

Ακόμα και αν αυτοί οι στόχοι επιτευχθούν, η Ελλάδα δεν θα έχει μπει στο club των προηγμένων τεχνολογικών χωρών. Όμως, θα έχουν γίνει κάποια σοβαρά βήματα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον τρόπο σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς – αν θέλουμε πραγματικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων τελικά αποτελέσματα – οι διαδικασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ταυτόχρονα από διαφάνεια.

Η τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη και οι υπεύθυνοι κάνουν λόγο και για πιθανή δημοπράτηση των έργων ακόμα και εντός του 2017. Σε κάθε περίπτωση τέτοιες κινήσεις από πλευράς πολιτείας είναι απαραίτητες, κυρίως σε μια περίοδο που οι πάροχοι (πλην Cosmote) αδυνατούν να αντλήσουν επαρκή κεφάλαια για επενδύσεις και τα αποτελέσματά τους θα βελτιώσουν σταδιακά την προσωπική μας εμπειρία στο διαδίκτυο, κυρίως όμως, θα προσφέρουν πιο αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μειώνοντας την γραφειοκρατία.

Κρατήστε όμως πως αυτή είναι η «προοπτική». Το πώς τελικά θα προχωρήσουν τα έργα και αν αυτά θα αξιοποιηθούν ορθώς, είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε εκ των αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ