Μέσω Δελτίου Τύπου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των 1800 MHz και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Αμέσως μετά το Δελτίο Τύπου, παρατίθεται σύνδεσμος με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Δελτίο Τύπου ΕΕΤΤ
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους. Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 2α Μαΐου 2017 μέχρι την 2α Ιουνίου 2017 και σε αυτή συμμετείχαν οι:

• COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
• VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
• WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
• CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.
• FORTHNET A.E.
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ (Απ. 375/10, ΦΕΚ 314/Β/16-04-2006) η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αυτούσιες τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων που δεν έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και επομένως δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

Απάντηση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΣΧΟΛΙΑ