Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε τη δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800MHz.

Η διαδικασία που περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης θα οδηγήσει στη χορήγηση:
α) Έξι δικαιωμάτων φάσματος εύρους ζώνης 2x5MHz στη ζώνη των 1800MHz στις φασματικές περιοχές 1830-1845 & 1735-1750 και 1805-1820 & 1710-1725
β) Πέντε δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εύρους ζώνης 2x5MHz στη ζώνη των 1800MHz στη φασματική περιοχή 1855-1880 & 1760-1785.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ αίτηση συμμετοχής για τη διαγωνιστική διαδικασία τη Δευτέρα, 02-10-2017 και ώρα 10:00 έως 11:00.

Το τεύχος της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Προκειμένου να αποκτήσετε μία καλύτερη εικόνα ως προς τα ισχύοντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων των παρόχων και τις λήξεις τους, σας προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά στον σχετικό πίνακα της ΕΕΤΤ.

 

ΣΧΟΛΙΑ