11 C
Athens
Κυριακή, 07 Μαρ 2021
BUSINESS ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διεθνές Συνέδριο: Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις

Διεθνές Συνέδριο: Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις

-

⏰ Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η πλατφόρμα για τις “Έξυπνες Πόλεις” αποτελεί μια σχετικά νέα κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίστοιχα αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που αφορούν το νησιωτικό χώρο. Οι έξυπνες Πόλεις/Νησιά είναι συστήματα καινοτομίας που βασίζονται στη σύμπραξη των δημοτικών αρχών με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων ψηφιακών κυρίως πεδίων και υπηρεσιών, για την ενίσχυση και διάδοση των χρήσιμων πληροφοριών, για την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων επαγγελμάτων, για τη διεύρυνση των αγορών και για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της πόλης μέσα από δομές διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στις υποστηρικτικές πολιτικές, παραδείγματα και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη και τρόποι χρηματοδότησης των έργων.

Στο επίπεδο της τεχνολογίας, τα έξυπνα συστήματα προσφέρονται κυρίως για την αύξηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των δικτύων και των ροών σε μια πόλη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας απόκτησης και ανάλυσης σειράς δεδομένων (data analytics) τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία των νέων ηλεκτρικών δικτύων (smart grids) και των δομών της ασύρματης τηλεφωνίας (overlay communication networks) με αμφίδρομη κυκλοφορία ώστε οι πληροφορίες να μεταφέρονται τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους χρήστες υπηρεσιών και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις.

Κλασσικός τομέας για μια τέτοια εφαρμογή είναι η ενέργεια, όπου η άμεση επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει στην αριστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος (optimisation) στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών (οικολογικό αποτύπωμα). Ιδιαίτερα στα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, μπορούν συνυπάρχουν ενσωματωμένοι έξυπνοι μετρητές, μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανισμοί ελέγχου/διαχείρισης των φορτίων, συστήματα αποθήκευσης κτλ. έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ρεύματος, μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, και πολλαπλές επιλογές στο επίπεδο της κατανάλωσης (π.χ. φθηνότερο ρεύμα εκτός αιχμής, ρύθμιση συσκευών κτλ.).

Διεθνώς, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών του κλάδου έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές που διευκολύνουν τόσο τους πολίτες/ χρήστες των υποδομών όσο και τις επιχειρήσεις. Με την έννοια αυτή, οι Έξυπνες Πόλεις/Νησιά μπορούν να είναι όχι μόνο καταναλωτές αλλά και εργαστήρια για την ανάπτυξη της καινοτομίας και τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

“Το Ευρωπαϊκο πρόγραμμα “ Έξυπνες Πόλεις” υποστηρίζει συστήματα καινοτομίας που βασίζονται στη σύμπραξη της δημοτικής αρχής με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων δικτυακών πεδίων και υπηρεσιών με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα, την μείωση των εκπομπών CO2, την βιώσιμη κινητικότητα, την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση των αγορών και την εξυπηρέτηση των δομών και των λειτουργιών της πόλης μέσα από πλατφόρμες διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα”.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 

Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πόλεις & Νησιά: Πολιτικές, Πρωτοβουλίες, και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες υπό την Ευρωπαϊκή Προοπτική

Wioletta Dunin-Majewska, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Καινοτομία
στις Μικρές/Μεσαίες Πόλεις & Κοινότητες

Derrick Pisani, Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία – Έξυπνες Πόλεις & Κοινότητες

 

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά»

Κώστας Κομνηνός, Διαχειριστής, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

 

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση: Νομοθετώντας σε Περιφερειακό Επίπεδο

Joan Groizard Payeras, Γεν. Δ/ντής για την Ενέργεια & την Κλιματική Αλλαγή, & Marc Pons Pons, Περιφ. Υπουργός για τις Χρήσεις Γης, την Ενέργεια & την Κλιματική Αλλαγή, Περιφερειακή Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων

 

Έξυπνα Δίκτυα και Έξυπνα Νησιά

Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ

 

Ευφυή Δίκτυα: ο νέος Ψηφιακός Ενεργειακός Καταναλωτής και ο Ρόλος του στα Μοντέλα των Παρόχων Ενέργειας
Βασίλης Νικολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, INTELEN ΕΠΕ

 

Έργο Data4Action

Paddy Phelan, Διευθυντής, Ενεργειακό Γραφείο 3CEA, Ιρλανδία

 

Μειώνοντας το Ανθρακικό Αποτύπωμα των Μικρών Πόλεων & των Νησιών – από τον Σχεδιασμό στη Δράση
Stefano Barberis, RINA Συμβουλευτική SpA

 

Το Σχέδιο Νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Μιχάλης Βερροιόπουλος, ΓΓ Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

Χρηματοδοτώντας τα Έξυπνα Νησιά για την Έξυπνη Ανάπτυξη

Willebrordus Sluijters, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, ΕΕ

 

Επιδοτήσεις Μελετών για Ανάπτυξη Ενεργειακών Έργων σε Δήμους – Προτυποποίηση Έργων Δημοτικού Φωτισμού

Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Μικροχρηματοδοτήσεις για Έργα Τοπικής Ανάπτυξης

Παναγιώτης Τουρναβίτης, Γεν. Δ/ντής, Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

 

URBIS, το Πρόγραμμα Υποστήριξης Αστικών Επενδύσεων

Eugenia Kazamaki Ottersten, Επικεφαλής, Τμ. Έξυπνης Ανάπτυξης, Jaspers, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 

Απομείωση του Κινδύνου της Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Ivo Georgiev, COWI – EEFIG

 

Ευρωπαϊκός Συμβουλευτικός Κόμβος Επενδύσεων για Ενεργειακά Έργα Έξυπνης Ανάπτυξης

Massimo Merighi, Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε μια Αναπτυσσόμενη Αγορά

Lada Strelnikova, Διευθύντρια, Deutsche Asset Management, Σύμβουλος Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Το διεθνές συνέδριο “Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις” θα διεξαχθεί στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2018 στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, στην Πλάκα.

ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΝΗΣΙΑ: ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • Στρογγυλό Τραπέζι « Έξυπνες Πόλεις»

«Τα πρώτα βήματα και ο σχεδιασμός 5 μεσαίων / μικρών ελληνικών πόλεων προς ένα έξυπνο βιώσιμο μέλλον: Τεχνολογίες, χρηματοδότηση, διαχείριση και τοπική συμμετοχή»

Χρήστος Παγώνης, Δήμαρχος Χαλκίδας Γιώργος Τσουκαλάς, Δήμαρχος Ελευσίνας Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Δημήτριος Νασίκας, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

  • Συνομιλία με το Κοινό

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και ο συγκεκριμένος ρόλος τους στην υποστήριξη της τοπικής, βιώσιμης ανάπτυξης. Η κινητοποίηση κεφαλαίων για τις περιφερειακές οικονομίες και οι πράσινες μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον στον πρωτογενή τομέα.

Απαντήσεις από τον Σάββα Χιονίδη, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) & τον Παναγιώτη Τουρναβίτη, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

  • Συμμετέχει με εισαγωγική ομιλία
    ο Yπουργός ΥΠΕΝ κ. Γιώργος Σταθάκης

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τους ομιλητές, πατήστε εδώ.

Για την εγγραφή σας, πατήστε εδώ.

 

Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά στις σελίδες μας σε Facebook και LinkedIn. Όλα τα κείμενά μας αναμεταδίδονται άμεσα εκεί και αρκετά συχνά αναρτούμε quick news με τις μικρές ειδήσεις της ημέρας.

NewsDeskhttp://www.tecky.eu
Ειδησεογραφία γύρω από την τεχνολογία, από την ομάδα του tecky.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Η Cosmote έχει το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Το βραβείο για το "πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα" απέσπασε και πάλι η Cosmote στα Speedtest Awards της Ookla, της πρώτης εταιρείας παγκοσμίως για μετρήσεις...

Ηλεκτρικό ιπτάμενο ταξί με υπογραφή Fiat-Chrysler

Μια ακόμα εταιρεία, ο ιταλικός όμιλος παραγωγής αυτοκινήτων Fiat-Chrysler Automobiles, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στον κλάδο των ηλεκτρικών ιπτάμενων ταξί, σε συνεργασία με αμερικανική start-up....

Συμφωνία Hyundai και Apple για το πρώτο Apple Car

Ο Δεκέμβριος 2020 μάλλον δεν ήταν ο καλύτερος μήνας για την αυτοκινητοβιομηχανία της Νότιας Κορέας, έναν από τους ισχυρότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Τη...

Δωρεάν WiFi στην Ακρόπολη και το Ηρώδειο

Δωρεάν WiFi θα είναι πλέον διαθέσιμο στους επισκέπτες πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Cosmote....

Ζημιά στην όραση οι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη

Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της Μεγάλης Βρετανίας δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει την όραση του να έχει χαμηλώσει στη διάρκεια της καραντίνας, σύμφωνα με...

Ιστορικό υψηλό για την ισοτιμία του Bitcoin

Aνήμερα των δωδέκατων γενεθλίων του, το πιο διαδεδομένο κρυπτονόμισμα Bitcoin έσπασε κάθε ρεκόρ. Η πορεία της ισοτιμίας του έναντι του αμερικανικού δολαρίου υπήρξε σταθερά...

Σχετικάάρθρα