Δελτίο Τύπου – Cosmote

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε όλη τη χώρα, που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet υψηλής ποιότητας, η ΟΤΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι μέχρι την 17η Ιουνίου 2019 θα προχωρήσει και θα έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω τεχνολογιών νέας γενιάς των συνδρομητών στα παρακάτω Αστικά Κέντρα:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση και ορθή λειτουργία της σύνδεσής τους, οι συνδρομητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με το 13888 (για Οικιακούς πελάτες) και 13818 (για Εταιρικούς πελάτες) πριν την 10η Ιουνίου 2019 για να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται. Σε κάθε περίπτωση η ΟΤΕ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε εκπρόσωπός μας να καλέσει τους συνδρομητές και να τους ενημερώσει για τη διαδικασία μετατροπής της γραμμής τους.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε όλη τη χώρα, που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet υψηλής ποιότητας, η ΟΤΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 θα προχωρήσει και θα έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω τεχνολογιών νέας γενιάς των συνδρομητών στα παρακάτω Αστικά Κέντρα:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση και ορθή λειτουργία της σύνδεσής τους, οι συνδρομητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με το 13888 (για Οικιακούς πελάτες) και 13818 (για Εταιρικούς πελάτες) πριν την 9η Σεπτεμβρίου2019 για να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται. Σε κάθε περίπτωση η ΟΤΕ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε εκπρόσωπός μας να καλέσει τους συνδρομητές και να τους ενημερώσει για τη διαδικασία μετατροπής της γραμμής τους.

ΣΧΟΛΙΑ